Trang chủ / Đất đai

Đất đai

kinh nghiệm thi kết thúc tập sự Luật sư

Kinh nghiệm thi kết thúc tập sự luật sư. Thi kết thúc tập sự Luật sư gồm 03 môn, trong đó: Môn đầu tiên: Kỹ năng hành nghề luật sư (180 phút). Môn này các bạn được phép mang theo tài liệu và sử dụng. tài liệu có thể là …

Đọc thêm »

Trẻ em có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

Trẻ em có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không? Theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và …

Đọc thêm »

Tư vấn về bồi thường đất nông nghiệp

Câu hỏi: Kính gửi công ty Luật Anh Quốc xin nhờ các Luật sư tư vấn giúp em một việc như sau. Chẳng là quê em hiện nay phần lớn đất nông nghiệp đã được nhà nước thu hồi làm khu công nghiệp. Phần đất nông nghiệp hiện còn sắp …

Đọc thêm »

Tư vấn về giao dịch dân sự

Nội dung tư vấn: Xin chào luật sư. Gia đình tôi có mua lại miếng đất cắt ra từ đất vườn đã có bìa đỏ. Lô đất nằm một bên khu quy hoạch và chung đường 12m với khu quy hoạch (và bên là đường 4.3m do một nhà khác …

Đọc thêm »

Click để gởi liên hệ