Trang chủ / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

kinh nghiệm thi kết thúc tập sự Luật sư

Kinh nghiệm thi kết thúc tập sự luật sư. Thi kết thúc tập sự Luật sư gồm 03 môn, trong đó: Môn đầu tiên: Kỹ năng hành nghề luật sư (180 phút). Môn này các bạn được phép mang theo tài liệu và sử dụng. tài liệu có thể là …

Đọc thêm »

Click để gởi liên hệ