Trang chủ / Hình sự / Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy

Mức hình phạt cao nhất đối với tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy

Bạn Nguyễn Văn Hoàng – Tp.HCM có câu hỏi như sau:

Kính thưa Luật sư, Liên quan đến vụ án ma túy lớn nhất Việt nam của Kính Văn Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu). CQĐT khởi tố “Ngọc Miu” với tội danh Tàng trữ trái phép chất ma tuy. Vì vậy, Luật sư cho tôi hỏi mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là bao nhiêu năm tù?

Luật sư trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Công ty Luật Anh Quốc trả lời như sau:

Thứ nhất: Về cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017
 • Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 về việc áp dụng bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội.

Thứ hai: Về việc áp dụng Luật khi điều tra, truy tố, xét xử vụ án

Trước đây, khi bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 còn hiệu lực thì khung hình phạt cao nhất đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy là tử hình. Tuy nhiên, ngày 01/01/2018 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đã có hiệu lực pháp luật.

Theo như điểm b Mục 1 Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 về việc áp dụng bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội thì:

 1. b) Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích;

Như vậy, theo quy định trên thì Vụ án ma túy liên quan đến “Ngọc miu” sẽ áp dụng bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 do có quy định hình phạt cao nhất là “tù chung thân” (mức hình phạt nhẹ hơn bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009)

Thứ ba: về mức hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Căn cứ Điều 249 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Phạm tội 02 lần trở lên;
  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
  d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
  e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
  g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
  h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
  i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
  k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
  l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
  m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
  n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này;
  o) Tái phạm nguy hiểm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
  b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
  c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
  d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
  đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
  a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
  b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
  c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
  d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
  đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”.

          Như vậy, trường hợp đúng như theo kết luận của CQĐT và cáo trạng của Viện kiểm sát về việc thu giữ hơn 3000 viên ma túy tổng hợp và trong đó có khoảng 800 gam ma túy ở thể rắn tại nhà của “Ngọc miu” thì khung hình phạt cao nhất là “tù chung thân” đối với tội danh này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật Anh Quốc liên quan đến mức hình phạt cao nhất đối với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, Bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline: 0707054381 để được hỗ trợ tư vấn thêm.

 

 

 

Trong khoảng Anh Quoc

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng trả nhầm tiền, khách hàng có quyền được giữ lại?

Ngân hàng trả nhầm tiền, khách hàng có quyền được giữ lại? Liên quan đến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Click để gởi liên hệ