Trang chủ / Lao động / Quy trình, trình tự xử lý kỷ luật lao động

Quy trình, trình tự xử lý kỷ luật lao động

Hiện nay, đất nước ta đang trên đường xây dựng và phát triển, hướng tới một nền công nghiệp tiên tiến và bền vững. Chính phủ đang ngày càng nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài, mở cửa hội nhập với các Quốc gia trên các châu lục. Do đó, Vấn đề về xử lý kỷ luật lao động đang là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Xử lý như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật Việt Nam và để hạn chế rủi ro về pháp lý cho chính Doanh nghiệp của mình.

Do đó, Công ty Luật Anh Quốc gửi đến Quý bạn đọc bài viết liên quan đến Quy trình xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật hiện nay.

Thứ nhất: Về cơ sở pháp lý

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015

Thứ hai: Về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

  • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
  • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
  • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;
  • Phải được lập thành Biên bản.

Thứ ba: Về trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật được chia làm 02 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu phát hiện Người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm , Người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp Người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Trường hợp 2: Nếu Người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của Người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 Gửi thông báo Họp xử lý kỷ luật lao động:  Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến Người lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.

Bước 2 Họp xử lý kỷ luật lao động: Khi nhận được thông báo của Người sử dụng lao động, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thì Người lao động và Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo cho Người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Trường hợp không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì Người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

Bước 3 Lập biên bản cuộc họp: Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

Bước 4 Người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động: Người giao kết hợp đồng lao động bên phía Người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với Người lao động.

Bước 5 Ra quyết định xử lý kỷ luật lao động: Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật lao động. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến Người lao động, cha, mẹ hoặc Người đại diện theo pháp luật của người dưới 18 tuổi và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, khi Người lao động có hành vi vi phạm thì Người sử dụng lao động phải gửi Thông báo mời họp và chỉ cần gửi 01 lần nếu có căn cứ cho rằng các thành phần mời họp bắt buộc (Người lao động và Đại diện tập thể lao động tại cơ sở) đã nhận được Thông báo mời họp. Trường hợp thành phần mời họp không xác nhận hoặc không đến thì Người sử dụng lao động có quyền tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật Anh Quốc liên quan đến Trình tự xử lý kỷ luật lao động. Trường hợp có vướng mắc sinh, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline: 0707 054 381 để được hỗ trợ tư vấn thêm.

 

 

 

Trong khoảng Anh Quoc

Có thể bạn quan tâm

Hợp đồng lao động có điều khoản trái với luật lao động, xử lý sao?

Trong hợp đồng lao động có điều khoản – “nếu người lao động nghỉ việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Click để gởi liên hệ