Trang chủ / Thẻ ghi lưu trữ: nghiomcobitruphepnam

Thẻ ghi lưu trữ: nghiomcobitruphepnam

nghỉ ốm đau có bị trừ phép năm không?

Chế độ ốm đau là một trong các chế độ của bảo hiểm xã hội, chi trả trong trường hợp người lao động ốm đau. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn về việc nghỉ ốm đau có bị tính vào ngày nghỉ phép hàng năm hay không?   Luật sư …

Đọc thêm »

Click để gởi liên hệ