Trang chủ / Đất đai / Trẻ em có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

Trẻ em có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

Trẻ em có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?

Theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Ngoài ra, Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên như sau:

  1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
  2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
  3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
  4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Như vậy, pháp luật không có quy định cụ thể về độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phân biệt cá nhân là người thành niên, người chưa thành niên mà chỉ quy định cá nhân nói chung đều được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nên về nguyên tắc, việc đứng tên trên sổ đỏ không hạn chế về độ tuổi.

Và người dưới 18 tuổi cũng là đối tượng được tặng cho, chuyển nhượng… bất động sản nhưng khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ và trong Giấy chứng nhận phải có tên của người đại diện và sẽ ghi rõ là đại diện/giám hộ cho người chưa thành niên.

Tuy nhiên, thực tế việc cấp Giấy chứng nhận cho người chưa thành niên tại cơ quan có thẩm quyền ở một số địa phương vẫn có các quan điểm bất đồng như:

  • Quan điểm 1: Không chấp nhận cấp Giấy chứng nhận bởi vì chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết (không đủ cơ sở pháp lý).
  • Quan điểm 2: Đồng ý cấp Giấy chứng nhận cho người chưa thành niên nhưng phải ghi thông tin của Người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ cho người chưa thành niên.
  • Quan điểm 3: Đồng ý cấp Giấy chứng nhận cho người chưa thành niên và không cần thể hiện thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật Anh Quốc liên quan đến độ tuổi đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp có vướng mắc sinh, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline: 0707 054 381 để được hỗ trợ tư vấn thêm.

 

 

 

Trong khoảng Anh Quoc

Có thể bạn quan tâm

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị tẩy xóa có được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất?

Nội dung tư vấn: Nhà mình có mua 170m2 đất cây lâu năm từ năm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Click để gởi liên hệ